Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu

Amatiermākslas kolektīvi uzsāk jauno sezonu

JAUNPIEBALGĀ

Jauktais koris "Jaunpiebalga"
Mēģinājumi otrdienās un piektdienās plkst.18.30 Jaunpiebalgas Kultūras namā
​Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 22473400 (Emīls Rusovs)

VPDK "Piebaldzēni"
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās plkst.19.00 Jaunpiebalgas Kultūras namā. 
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 261788257 (Lāsma Skutāne)

JDK "Piebaldzēni"
Mēģinājumi trešdienās trešdienās plkst.16.00 un piektdienās plkst.19.00Jaunpiebalgas Kultūras namā
​Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 261788257 (Lāsma Skutāne)

Folkloras kopa "Piebaldzēni"
Mēģinājumi trešdienās plkst.15.00 Jaunpiebalgas Kultūras namā
​Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 26534483 (Ieva Damroze)

Amatierteātris "Triksteri"
Mēģinājumi otrdienās un ceturtdienās plkst.19.00 Jaunpiebalgas Kultūras namā
​Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 26547396 (Aina Damroze)

Jaunpiebalgas lietišķās un tēlotājas mākslas studija "Piebaldzēni"
Metālapstrādes sestdienās plkst.10.00-17.00 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā. Pieteikšanāsun papildu informācija tālruni 28781942 

Keramikas nodarbības ceturtdienās plkst.9.00-15.00 Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā.
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 26158341

Tekstila (aušanas un rokdarbu) darbnīca
Iepazīšanās nodarbība 7.oktobrī plkst.9.00 studijas aušanas darbnīcā Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā. Aušanas prasmju teorētiskās un praktiskās mācību nodarbības notiek katru otro piektdienu.

Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 26597372 (Irita Lukšo)

ZOSĒNOS

Dāmu deju kopa "Vēlais Pīlādzis"
Mēģinājumi pirmdienās un trešdienās Zosēnu Kultūras namā
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 29854962

Bērnu deju kopa "Mazie Zosēnieši"
Mēģinājumi piektdienās un sestdienās Zosēnu Kultūras namā
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 29854962

Amatierteātris ''Intermēdija''
Aicina pievienoties kolektīvam
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni 26538154

Datums: 2023. gada 18. septembris