Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas Romas katoļu draudze aicina ziedot baznīcas atjaunošanai

Jaunpiebalgas Romas katoļu draudze aicina ziedot baznīcas atjaunošanai

Lai Jaunpiebalgas Romas katoļu baznīca atgūtu zaudēto spozmi, nepieciešams iekštelpu kosmētiskais remonts, kā arī apkārt esošās vides labiekārtošana, tāpēc baznīcas draudze aicina ziedot līdzekļus baznīcas atjaunošanai

Baznīcas darbības mērķis ir sludināt Evaņģēliju, glabājot Svētā Gara atklāto patiesību, sludināt morāles principus, kā arī spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu.

Jaunpiebalgā pirmos dievkalpojumus katoļticīgajiem 1936.gadā sāka noturēt dekāns Alberts Piebalgs. Dievkalpojumi notika Pētera Podnieka mājās. 1938.gadā A.Piebalgs par kūrijas līdzekļiem nopirka divu hektāru plašu gruntsgabalu un uz tā esošu ēku. Šo namu pārbūvēja par baznīcu un ierīkoja altāri ar senu altārgleznu “Vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs”. Jaunpiebalgas Romas katoļu baznīcu iesvētīja Cēsu dekāna vikārs Staņislavs Šamo 1939.gada Ziemassvētku vigīlijā.

Ziedot var ar pārskaitījumu:

Jaunpiebalgas Romas katoļu draudze. Reģistrācijas Nr.90000575831

Bankas konts: LV84PARX0005970060003

Jaunpiebalgas Romas katoļu baznīcas draudzes vārdā
Prāvests Gaitis Dubults

Datums: 2023. gada 16. februāris