Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktīvi notiek siltināšanas darbi Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkā

Aktīvi notiek siltināšanas darbi Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkā

Jaunpiebalgas vidusskolā turpinās energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Skolas ēkai plānots veikt ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un cokola siltināšanu, koka logu un durvju nomaiņu, regulējamas apkures sistēmas, elektroapgādes un ventilācijas sistēmu izveidošanu. 

Ņemot vērā 16.maijā noslēgto vienošanos par papildu darbiem, kas nebija iekļauti projekta risinājumos, paredzēts sakārtot skolas galveno ieejas mezglu un skolas iekšējā ūdens/ siltumapgādes cauruļu sistēmu.

Būvdarbus objektā veic SIA “Trast Būve”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “Warss+”. Darbi jāpabeidz līdz 2023.gada 29.oktobrim.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, pēc vienošanās par papildus darbiem ir 668 951.37 EUR ar PVN, ko sedz ERAF finansējums 491 602.74 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 21 688.36 EUR un pašvaldības finansējums, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā” tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piekto atlases kārtu “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.  

 

Datums: 2023. gada 29. jūnijs