Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksās

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksās

Cēsu novada dome apstiprinājusi izmaiņas nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaksās. Šo pakalpojumu visā pašvaldības teritorijā veic SIA ''ZAAO''. Pakalpojuma maksas daļu nepieciešams palielināt, lai paaugstinātu minimālo darba algas apmēru uzņēmumā, kā arī spētu saglabāt konkurētspējīgu atalgojumu darbiniekiem. Izmaiņas stāsies spēkā ar 2023.gada 1.janvāri.

Turpmāk maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 23,85 EUR par m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:

  • maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas,­ 12,27 EUR apmērā par 1m3;
  • tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā ''Daibe'' 11,58 EUR apmērā par 1m3.
Datums: 2022. gada 1. decembris