Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Jaunpiebalgas apvienības aktualitātes jūnijā

Jaunpiebalgas apvienības aktualitātes jūnijā

Pasākumi

Piektdien, 2.jūnijā, plkst.20.00 Jaunpiebalgas Kultūras namā būs skatāma latviešu komēdija "Kino un mēs". Jānis Skutelis, Andris Keišs un Egons Dombrovskis iejutīsies populāru padomju laika kino tēlos un personībās filmā, kas uzņemta vienā kadrā.

Zosēnu Kultūras nams 4.jūnijā plkst.11.00 aicina uz Krāsaino balonu ballīti. Ballīte ar Trollīti Popiju, DJ Jānis, dejas, rotaļas, konkursi un balvas.

14.jūnijā plkst.13.00 Jaunpiebalgā, stacijā pie akmens notiks komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.

Sestdien, 17.jūnijā, plkst.22.00 Jaunpiebalgā notiks zaļumballe ar grupu "Džentlmeņu špagats".

Ceturtdien, 22.jūnijā, plkst.22.00 Jaunpiebalgā, Viņķu kalnā Vasaras saulgrieži ar rituālo grupu "Trīs gaisi".

Nūjosim Jaunpiebalgā!

Sākoties gada siltākajam laikam, visiem interesentiem būs iespēja piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās Jaunpiebalgā. Nodarbības notiks 1., 4., 8., 11., 15. un 18.jūnijā. Pulcēšanās notiks plkst.18.30 tirgus laukumā “Zem Ķenča cepures”. Nodarbības vadīs Agita Krama. Nūjošanai nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts, tālr. nr. informācijai: 26111964.

Gatavo projekta dokumentāciju 

Norit projekta dokumentācijas gatavošana siltināšanas projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi pašvaldības ēkai Br. Kaudzīšu ielā 9, Jaunpiebalgā, Cēsu novadā, LV-4125" pieteikuma iesniegšanai. 

Projekts jāiesniedz līdz 22. jūnijam. 

Projekta kopējās izmaksas 296 739,19 EUR, t. sk. PVN, no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 245 239,00 EUR,

Cēsu novada pašvaldības finansējums projekta pievienotās vērtības nodokļa attiecināmo izmaksu segšanai jeb 51 500,19 EUR. 
Pašvaldības ēkā atrodas neatliekamās medicīniskā palīdzība un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jaunpiebalgas postenis.

Turpinās Jaunpiebalgas pansionāta būvniecības darbi 

Pērn tika uzsākts vērienīgs projekts, pārbūvējot Piebalgas pamatskolu par sociālās aprūpes centru. Līdz šim ir nosiltināts jaunais ēkas korpuss, mainīti logi un ārējās palodzes, veikta jumta nomaiņa jaunajai daļai, uzsākta katlu mājas būvniecība, izbūvētas starpsienas veļas mājas telpām, veikti citi apjomīgi darbi. Būvniecības darbi objektā ir atsākušies, notiek vecā korpusa fasādes remonts.  
Sociālās aprūpes centrā paredzētas vietas 50 klientiem, un tajā būs līdz 20 jaunas darba vietas.

Volejbola laukumi sagatavoti jaunajai sezonai 

Jaunpiebalgā un Melnbāržos pludmales volejbola laukumi sagatavoti jaunajai sezonai. Kā ik gadu, arī šogad Jaunpiebalgā norisināsies volejbola turnīrs "Ķenča kauss'. Pirmā kārta tiks izspēlēta 10.jūnijā, starts plkst.10.00.  

Donoru diena 

Jaunpiebalgas Kultūras namā 7. jūnijā plkst. 10.00–13.00 notiks Donoru diena. Ziedojot asinis, nepieciešams personu apliecinošs dokuments. 

 

Datums: 2023. gada 1. jūnijs