Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Piebalgas kultūrvēsturiskā zeme tiks pieteikta Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Piebalgas kultūrvēsturiskā zeme tiks pieteikta Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam

Sestdien, 13.maijā, Vecpiebalgas Kultūras namā norisinājās otrā tikšanās reize, lai diskutētu par Piebalgas kultūrvēsturiskās zemes pieteikuma sagatavošanu Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam.

Šajā reizē Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis piebaldzēniem prezentēja sagatavoto pieteikuma projektu un rosināja uz diskusiju par Piebalgas kultūtelpas nākotnes attīstības virzieniem.

A.Egliņš-Eglītis sīkāk iepazīstināja ar tādiem būtiskiem pieteikuma punktiem, kā Piebalgas kultūrtelpas atpazīstamība nākotnē, veicamie attīstības pasākumi un galvenie mērķi, stiprinot Piebalgas kultūrtelpu. 

Kā, piemēram, galvenie Piebalgas kultūrtelpas mērķi būtu stiprināt vietējās kopienas, attīstīt pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu, saglabāt Piebalgas kultūrtelpas arhitektūru un dizaina elementus, veicināt tūrismu, nodrošināt kultūras un mākslas izglītības pieejamību un veicināt kultūras un radošo industriālo attīstību.

Piebaldzēni rosināja projekta pieteikumā aprakstīt Zosēnu vēsturisko nosaukumu -  “Zosens”, uzsverot, ka vēlētos atjaunot šo vēsturisko nosaukumu, kuru vecākā paaudze saziņā lieto vēl aizvien..

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka nākotnē ļoti svarīgi būtu digitalizēt materiālus, kas glabājās Piebalgas muzejos, bibliotēkas un privātos arhīvos. Informācijas ir ļoti daudz, tāpēc digitalizācija nodrošinātu, ka visa informācija glabātos vienuviet, un tā ikvienam būtu ērti un viegli pieejama. 

Līdz pieteikuma iesniegšanai vēl jāpabeidz darbs pie Piebalgas kultūrtelpas veicināšanas video izveides, lai nostiprinātu pieteikumu. Tāpat jāpapildina pieteikums ar diskusijā paustajiem ieteikumiem, kā arī vajadzīga iedzīvotāju piekrišana, ka šis pieteikums tiek iesniegts. 

Noslēgumā A.Egliņš-Eglītis uzvēra: “Ir patiess prieks, ka mēs kopumā esam vienojušies Piebalgas kultūrtelpu nepieciešams pieteikt Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Par to liecina arī tas, ka uz diskusiju ieradušies pārstāvji teju no visiem pagastiem, kas šajā pieteikumā iekļauti.”

Pieteikums jāiesniedz Latvijas Nacionālais kultūras centram līdz šī gada 5.jūnijam.

Piebalgas kultūrtelpā iekļauti pieci pagasti – Jaunpiebalgas, Inešu, Kaives, Vecpiebalgas un Zosēnu.

Datums: 2023. gada 15. maijs