Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veidojam novadu kopā! Balso par novadnieku idejām!

Veidojam novadu kopā! Balso par novadnieku idejām!

Lai atbalstītu novadnieku ideju realizāciju savas apkaimes attīstībai, aicinām ikvienu Cēsu novada iedzīvotāju iesaistīties un balsot par līdzdalības budžeta konkursa pieteikumiem no šī gada 1.novembra līdz 22.novembrim! 

Balsošana noritēs platformā balso.cesunovads.lv, kā arī klātienē – Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros. Balsot var ikviens Cēsu novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu. Lai balsotu elektroniski, jāveic autorizācija, izmantojot portāla Latvija.lv autentifikāciju, savukārt, balsojot klātienē, nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Katram iedzīvotājam tiks piešķirtas divas balsis, lai balsotu par divām sev tīkamākajām idejām. Pēc balsošanas noslēguma tiks veikta projektu balsu pārskatīšana, par derīgām atzīstot tikai tās balsis, ko iesnieguši Cēsu novadā deklarētie iedzīvotāji.

"Sabiedrības līdzdalība ir demokrātijas neatņemama sastāvdaļa. Līdzdalības budžets ir mūsdienu labā prakse, lai veicinātu tiešāku demokrātiju, uzlabojot iedzīvotāju dalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Iedzīvotājs no pasīva vērotāja vai vēlētāja kļūst par aktīvu dialoga dalībnieku un lēmumu pieņēmēju. Un arī paši iedzīvotāji var kļūt daudz rūpīgāki un lepnāki attiecībā pret pašu iniciētām pārmaiņām un uzlabojumiem savās kopienās un apkaimēs. Tie vairs nav tikai pašvaldības darbi – tās ir pašu izlolotas ieceres pašu mājām," skaidro Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis. 

Viena projekta īstenošanai paredzēts piešķirt ne vairāk kā 15 000 EUR. Cēsu novada līdzdalības budžeta projektu konkursā pieteikto projektu pašvaldība īstenos divu gadu laikā no projekta apstiprināšanas. 

Pašvaldību likums pienākumu nodrošināt līdzdalības budžetēšanu – pašvaldību budžeta daļu, par kura izlietojumu tieši lemj iedzīvotāji – nosaka tikai no 2025.gada. Tomēr Cēsu novada domes 26.janvāra sēdē, lai sistēmiski veicinātu pilsonisko aktivitāti un sabiedrības iesaisti, lemts sākt balsošanas platformas izveidi un aicināt iedzīvotājus iesniegt savus projektus jau šogad. 

Šo saistošo noteikumu mērķis ir veicināt Cēsu novada pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāju iesaisti teritorijas attīstības jautājumu izlemšanā un īstenot sabiedrības ierosinātos pašvaldības teritorijas attīstības projektus, lai izpildītu pašvaldības autonomās funkcijas un brīvprātīgās iniciatīvas.

Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.

Datums: 2023. gada 1. novembris