Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zosēnu pagasts ar domes vadību diskutē par saimnieciskiem jautājumiem

Zosēnu pagasts ar domes vadību diskutē par saimnieciskiem jautājumiem

Ceturtdien, 16.martā, Zosēnu Kultūras namā aizvadīts pašvaldības vadības un iedzīvotāju sarunu vakars, kura gaitā ar iedzīvotajiem izrunāti dažādi saimnieciski jautājumi, diskutēts par Zosēnu pagasta nākotni, izglītības iestāžu attīstību un apspriesti dažādi esošo problēmu risinājumi.

Sarunu vakarā ar Zosēnu pagasta iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, izpilddirektore Līga Bukovska, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere un Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts.

Iesākot sarunu vakaru, J.Rozenbergs iepazīstināja klātesošos ar administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz novadu un tā attīstību, informēja par paveiktajiem darbiem un izaicinājumiem, kā arī nākotnes iecerēm. Sarunas laikā domes priekšsēdētājs pagasta iedzīvotājiem izklāstīja plānus par investīcijām un iespējām piesaistīt struktūrfondu finansējumu attīstības veicināšanai Zosēnu pagastā.

Iedzīvotāji vērsa vadības uzmanību uz Jaunpiebalgas vidusskolas attīstības iespējām, kā arī neslēpa bažas par kopējo skolu reformu. Priekšsēdētājs norādīja, ka ārpus administratīvā centra robežām novada teritorijā pašlaik atrodas četras vidusskolas – Jaunpiebalgas vidusskola, Vecpiebalgas vidusskola, Jauno Līderu vidusskola Līgatnē un Priekuļu vidusskola. Februāra izskaņā pieņemts lēmums atbalstīt Priekuļu vidusskolas pakāpes maiņu, padarot to par spēcīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu pamatskolu. Savukārt pašlaik norit sarunas ar Vecpiebalgas vidusskolas vadību par iespējām reorganizēt izglītības iestādi.

“Jaunpiebalgas vidusskola pēc skolēnu skaita šajā izglītības posmā ir lielākā ārpus administratīvā centra robežām, tādēļ varam solīt, ka Piebalga bez vidusskolas nepaliks!” pauda Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Ja izglītības iestāžu reformas rezultātā Vecpiebalgas vidusskola tiktu reorganizēta par pamatskolu, Jaunpiebalgas vidusskola tiktu norādīta kā uzņemošā vidusskola.

Sarunas laikā iedzīvotāji aktualizēja jautājumu par kopmītņu nepieciešamību Jaunpiebalgas teritorijā. Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere-Valdemiere norādīja, ka pirms kopmītņu izveidošanas nepieciešams izvērtēt pieprasījumu pēc pakalpojuma. Pašlaik pieprasījums ir mazs, tomēr gadījumos, ja tas nepieciešams, iespējami risinājumi gan skolēnu, gan skolotāju nakšņošanai pagasta teritorijā.

Turpinot sarunu par bērnu un pusaudžu labklājību apvienības teritorijā, Zosēnu pagasta iedzīvotāji interesējās par atbalsta personāla pieejamību Jaunpiebalgas izglītības iestādēs. J.Rozenbergs informēja, ka 2022.gadā izstrādāta vienota atbalsta sistēma personāla finansēšanas un noslogojuma kārtībā. Pieejamā atbalsta personāla skaits un noslodze atkarīgi no skolēnu skaita izglītības iestādē. Lai risinātu sociālās labklājības jautājumus, Izglītības pārvalde plāno veidot mobilo atbalsta grupu. Apvienības pārvaldes vadītāja piebilda, ka Jaunpiebalgas skolās pašlaik nodarbināti divi sociālie pedagogi, psihologs, kā arī aktualizēta speciālā pedagoga vakance. Šī amata vieta ir saglabāta, un tai tiek meklēts atbilstošs kandidāts.

Tika izrunāts jautājums par zobārstniecības pakalpojuma pieejamību apvienības teritorijā. Dace Bišere-Valdemiere informēja, ka šis jautājums joprojām ir aktuāls un tiek meklēts risinājums, lai Jaunpiebalgas apvienības teritorijā būtu pieejams zobārstniecības pakalpojums. Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka apvienības teritoriju regulāri apmeklē gan mobilā zobārstniecība, gan zobu higiēnists.

Turpinot sarunu, sanākušie pagasta iedzīvotāji apsprieda bīstamo un degradēto objektu apsaimniekošanas jautājumus. Izpilddirektore Līga Bukovska informēja, ka problēma tiks risināta ne tikai Zosēnu pagastā, bet visā novada teritorijā. Līdz šī gada 1.jūnijam plānots apzināt degradētos un dzīvībai bīstamos objektus un sākt sarunas ar to īpašniekiem. J.Rozenbergs aicināja pagasta iedzīvotājus iesaistīties un ziņot par šādiem objektiem Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes speciālistiem, vai izmantojot lietotni “Cēsu novads”.

Sarunas laikā apspriesti jautājumi, kas saistīti ar ceļu un ielu infrastruktūras attīstību. J.Rozenbergs norādīja, ka šī gada laikā “Latvijas Valsts ceļi” plāno atjaunot virskārtu ceļam posmā no Vecpiebalgas pagrieziena līdz Zelta krogam. Pašvaldība turpinās uzturēt sarunas ar “Latvijas Valsts ceļiem” par infrastruktūras attīstību, akcentējot to pagastu teritorijas, kurām nav asfalta seguma savienojuma ar pagastu centriem, kā arī meklēs individuālus risinājumus ceļu infrastruktūras uzlabošanai pagastos.

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem par Pašvaldības policijas darbu, Guntars Norbuts iepazīstināja sanākušos ar tās ikdienu un struktūru, kā arī aicināja iedzīvotājus zvanīt uz 8911, ja tiek pamanītas neatļautas vai nelegālas darbības, kā arī novērotas problēmas vai ar drošību saistīti draudi.

Sarunas nobeigumā, apspriežot sporta nozares attīstību, priekšsēdētājs atzina, ka novada kontekstā sporta un jaunatnes centru darbība vēl nav pārskatīta, tomēr tās organizēšana ir pašvaldības darba plānos. Tāpat iespējamas izmaiņas jaunatnes centru un sporta pasākumu organizatoru darba procesos un atalgojumā. Priekšsēdētājs uzsvēra, ka izskanējušās dažādās vajadzības ir sadzirdētas. Pie to īstenošanas tiks strādāts, taču jāatcerotiess, ka visu nevar paveikt uzreiz un darāmie darbi tiks prioritizēti.

Aicinām sekot līdzi informācijai www.jaunpiebalga.lv un novada informatīvajā izdevumā “Cēsu Novada Vēstis”. Iedzīvotāji aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

Datums: 2023. gada 17. marts