Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgušies Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkās siltināšanas darbi

Noslēgušies Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkās siltināšanas darbi

Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolā energoefektivitātes paaugstināšanas darbi ir noslēgušies un objekts nodots ekspluatācijā. 

Skolas ēkai veikta ēkas ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, koka logu un durvju nomaiņa, regulējamas apkures sistēmas, elektroapgādes un ventilācijas sistēmu izveidošana. 

Veikta galvenās ieejas durvju nomaiņa un ieejas laukuma sakārtošana. Tāpat veikti arī citi papildus darbi, iekļaujoties darba izpildes grafikā. 

Oktobra sākumā noslēgušies fasādes apdares un siltināšanas darbi.

Ņemot vērā 2023.gada 16.maijā noslēgto vienošanos par papildu darbiem, kas nebija iekļauti projekta risinājumos, sakārtots skolas galvenais ieejas mezgls un skolas iekšējā ūdens/ siltumapgādes cauruļu sistēma.

Būvdarbus objektā veica SIA "Trast Būve", savukārt būvuzraudzību nodrošināja SIA "Warss+". 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas, pēc vienošanās par papildus darbiem 668 951.37 EUR ar PVN, ko sedz ERAF finansējums 491 602.74 EUR apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 21 688.36 EUR un pašvaldības finansējums, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē.

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā" tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piekto atlases kārtu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai".

 

Datums: 2023. gada 3. novembris