Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu

Aicina darbā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālistu uz nenoteiktu laiku.

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālista amata mērķis ir nodrošināt nodaļas uzdevumu izpildi, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidi, ģeotelpisko datu bāzu izveidi un uzturēšanu.

Galvenie amata pienākumi:

 • Veidot, sistematizēt, uzturēt un aktualizēt Pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai nepieciešamās ģeotelpiskās datu bāzes;
 • Veidot dažādas tematiskās datu bāzes Pašvaldības aktuālās informācijas vizualizēšanai un publicēšanai;
 • Veikt teritorijas plānojuma, Pašvaldības ierosinātu lokālplānojumu un detālplānojumu, tematisko plānojumu grafisko daļu izstrādi un sagatavošanu, integrēšanai teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) vidē;
 • Analizēt dažādus sociālekonomiskos, uzņēmējdarbības, transporta, iedzīvotāju mobilitātes, īpašumu apsaimniekošanas darba un rezultātu efektivitātes datu avotus izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) un citas  datu apstrādes sistēmas, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības organizācijas inteliģenci, un nodrošinātu datos balstītu lēmumu pieņemšanu;
 • nodrošināt Pašvaldības ĢIS platformas darbību, izstrādāt un ieviest jaunus ĢIS risinājumus, pārvaldīt pašvaldības ģeotelpiskos datus un administrēt ĢIS procesus;
 • Sadarboties ar Iestādes struktūrvienībām, valsts un pašvaldības institūcijām, sabiedriskām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām, telpisko datu attēlošanas un ģeogrāfiskās informācijas sistēmu atbalsta jomā;
 • Nodrošināt regulāru un sistemātisku atvērto telpisko datu publiskošanu Cēsu novada pašvaldībai.

Prasības pretendentiem / -ēm:

 • Akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlama dabaszinātnēs, ģeodēzijā, kartogrāfijā, ģeogrāfijā, teritorijas attīstības plānošanā, informācijas tehnoloģijās, inženierzinātnēs un tehnoloģijās vai līdzvērtīgās nozarēs;
 • Zināšanas, praktiskās iemaņas un profesionālā pieredze darbā ar ĢIS (ArcGIS, QGIS, u.c.) programmatūrām un datubāzēm;
 • Labas komunikācijas prasmes mutiski un rakstiski;
 • Padziļinātas zināšanas darbam ar MS Excel, kā arī  prasmes ar analītiskajiem un ziņošanas/vizuālajiem (BI) risinājumiem tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas svešvalodu zināšanas.

Personiskās īpašības:

 • analītiskā domāšana;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • darba plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes un plānot ikdienas darbus;
 • izcila uzmanība detaļām un problēmu risināšanas prasmes;
 • iniciatīva;
 • atsaucība, sadarbība un koleģialitāte uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • drošu un sakārtotu darba vidi, nepieciešamo aprīkojumu, specializēto ĢIS programmatūru;
 • elastīgā darba iespējas;
 • atalgojumu 1400 EUR pirms nodokļu nomaksas

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • motivēts pieteikums, norādot arī līdzšinējo pieredzi darbā ar ģeotelpiskajiem datiem un konkrētos paveiktos darbus;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu dokumentu kopijas (apliecību, sertifikātu), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Dokumentus iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu vakances@cesunovads.lv vai personīgi (Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Cēsu novada Centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis) ar norādi “ĢIS speciālists” līdz 2023.gada 29.janvārim (ieskaitot).

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada Centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese:
dome@cesunovads.lv .
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.

Datums: 2023. gada 2. janvāris