Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apkopoti 2022.gada Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti: 92% kopumā apmierināti ar dzīvi novadā

Apkopoti 2022.gada Cēsu novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti: 92% kopumā apmierināti ar dzīvi novadā

No 2022.gada 24.novembra līdz 16.decembrim norisinājās Cēsu novada iedzīvotāju elektroniskā aptauja. Vairums - 86% iedzīvotāju savā novadā jūtas droši. Uzticību pašvaldības darbam pozitīvi vērtēja 57% respondentu. Tāpat apmierināti vai daļēji apmierināti ar savu dzīvi Cēsu novadā ir 92% novadnieku.

Aptaujā piedalījās 1583 iedzīvotāji. No tiem 73% sievietes un 33% vecuma grupā “45-62 gadi”.

Respondenti vērtēja pašvaldības darbu un pakalpojumus, novada vidi un infrastruktūru, kultūras un sporta dzīvi novadā 2022.gadā. Tāpat iedzīvotāju izteica viedokli par novada turpmākajām prioritātēm.

Lai arī pārsvarā iedzīvotāji atzinīgi vērtējuši novada attīstību un pašvaldības darbu, liela uzmanība tiks pievērsta kritiskajiem vērtējumiem un iedzīvotāju ieteikumiem atvērtajos jautājumos. Aptaujas rezultāti tiks ņemti vērā, izstrādājot un koriģējot novada attīstības virzienus un pakalpojumus.

Aptaujas rezultāti pieejami interaktīvas vizualizācijas formātā (skatīt zemāk). Aptaujas datu kopa publicēta arī Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv.

Aptaujas rezultātu kopsavilkumu un vizualizācijas iztrādāja Cesu digitālais centrs.

Datums: 2023. gada 6. februāris