Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novadā noteikta jauna skolēnu brīvpusdienu piešķiršanas kārtība

Cēsu novadā noteikta jauna skolēnu brīvpusdienu piešķiršanas kārtība

Ceturtdien, 16.jūnijā, Cēsu novada dome apstiprināja jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka brīvpusdienu piešķiršanas kārtību novada izglītības iestāžu audzēkņiem.  

Saistošie noteikumi paredz brīvpusdienas visiem Cēsu novada piecus un sešus gadus veciem pirmsskolu audzēkņiem un 1.-6.klašu skolēniem.  

Savukārt Cēsu novada 7.-9.klašu skolēniem tiek noteikta 50% pusdienu maksas atlaide. 

Brīvpusdienas pilnā apmērā varēs saņemt arī visi pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu, arodskolu un profesionālo vidusskolu izglītojamie*, kuru dzīvesvieta un vismaz viena vecāka dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā un, ja viņi ir:  

  • no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības; 
  • daudzbērnu ģimeņu bērni un mācās kādā no Cēsu novada izglītības iestādēm; 
  • bērni ar invaliditāti;  
  • bāreņi vai palikuši bez vecāku gādības.  

* vidusskolas, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās – nepārsniedzot 4 eiro dienā vienai personai. 

Domes sēdē Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis skaidroja, ka brīvpusdienu jautājums ir viens no sarežģītākajiem domes lēmumiem, jo tas skar daudzas ģimenes un bērnus, un pašvaldības speciālisti jau no gada sākuma strādāja pie dažādiem aprēķiniem un modeļiem, lai nodrošinātu precīzi mērķētu atbalstu.  

“Uzskatu, ka izstrādātais atbalsta modelis sasniegs tās ģimenes, kurām tas visvairāk ir nepieciešams,” pauda Atis Egliņš-Eglītis, “jāņem vērā, ka pašvaldība jau tagad, veicot aprēķinu, ņēmusi vērā vienas pusdienu izmaksas pieaugumu līdz pat četriem eiro, lai nodrošinātu ēdiena kvalitāti apstākļos, kas visa veida izmaksas aug.” 

Ēdināšanas maksu atvieglojumu modelis izstrādāts, ņemot vērā vecāku aptaujas un analizējot citu pašvaldības pieredzi, kā arī ietekmi uz pašvaldības budžetu un bērnu ēšanas paradumus. Tāpat iepirkums tiks veidots tā, lai maksimāli uzlabotu ēdienu kvalitāti. 

Noteikumi neattiecas uz izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem vai citu pašvaldību budžeta līdzekļiem.

Datums: 2022. gada 28. jūnijs