Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākusies metodikas "Sociālais darbs ar senioriem" izstrāde

Sākusies metodikas "Sociālais darbs ar senioriem" izstrāde

Trešdien, 1. februārī, Cēsu novada Sociālais dienests sāk dalību Labklājības ministrijas īstenotā, ESF līdzfinansētā projektā ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs ar senioriem” izstrāde”.

Projekta mērķis - pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana, nodrošinot apmācības, supervīziju un metodisko atbalstu, kā arī izstrādāt metodikas sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām.

Projekta īstenošanas laiks – no 2023.gada 1.februāra līdz 2023. gada 31.jūlijam.

Datums: 2023. gada 1. februāris